Frequently asked questions

Artikel zoeken

De diverse methodes om een artikel te vinden zijn :

  • Surf doorheen onze afdelingen en onder-afdelingen.
  • Maak Uw keuze aangaande de manier van opzoeken bovenaan de pagina . Nadien door inbrengen van een sleutelwoord of een referentie van een artikel of nog een naam van een product binnen de voorziene zone. Nadien , door aan te klikken op “GO” .

Een kostenraming uitwissen

Voor alles , dient U eerst een verbinding te hebben met de site en dit via een login en paswoord. Indien U dit niet bezit, dient U ons een inschrijvingsformulier te bezorgen.

Eénmaal dat U in het bezit bent van Uw login en paswoord, voer deze dan in binnen de hiertoe voorziene zones genoemd “Login” bovenaan links . Nadien klikt U op “ Enter “.

Nu kan U artikels opzoeken, toevoegen aan Uw korf en de samenstelling hiervan nakijken op ieder moment door te klikken op “ Korf bekijken “

Een snelle inbreng is voorzien. Bij het bekijken van Uw korf op het scherm, is er bovenaan een ruimte waar U een referentie kan inbrengen en ze onmiddellijk toevoegen aan Uw korf en dit zonder verdere opzoekingen te doen.

Nadien klik U op “ Bestek opslaan “ . U kan hem nadien onmiddellijk omvormen naar een bestelling.

Een bestek / bestelling terugvinden

Alle geregistreerde bestekken en bestellingen kan U bekijken binnen de historiek ( U dient zich wel kenbaar te maken via Uw login /passwoord) ).

De historiek is aangebracht onder de index . Hier kan U een bestek naar een bestelling omzetten, een bestek oproepen en aanpassen, het verwijderen of een bestek heropstellen op basis van een voorafgaandelijke bestelling.

Een artikel uit een bestek verwijderen

Om een artikel uit een bestek weg te halen, dient U het aantal op 0 te brengen waarna U de “v” ( valideren ) aanklikt. Vergeet niet Uw bestek opnieuw op te slaan .

Een kostenraming uitwissen

Zoek naar de kostenraming die in het historische overzicht moet uitgewist worden en klik op “kostenramingen” annuleren. Die zal dan volledig vernietigd worden .